Baokim Plus là giải pháp All-in-one cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các shop bán hàng online, các streamer, giúp bạn tối ưu toàn bộ quá trình bán hàng online mà không mất nhiều nguồn lực kỹ thuật, vận hành

  • Hơn 10.000 Nhà bán tin tưởng sử dụng
  • Đa dạng hình thức thanh toán
    (QR, ATM, Visa/Master, Trả góp, Buy now pay later,...)
  • Tích hợp nhanh chỉ 30 phút
  • Liên kết vận chuyển, liên kết Facebook
Đăng ký tài khoản