ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

 1. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều khoản sử dụng dịch vụ này ("Điều khoản") áp dụng cho hoạt động của website merchant.baokim.vn hoặc ứng dụng Baokim Plus ("Baokim Plus"). Cá nhân, tổ chức tạo tài khoản trên Baokim Plus đồng ý đọc, tuân thủ đúng và đủ nội dung được quy định tại Điều khoản này bằng cách đồng ý (click vào tick box) trực tuyến tại thời điểm khởi tạo tài khoản hoặc tiếp tục sử dụng tài khoản sau thời điểm các bản cập nhật của Điều khoản này được đăng trên Baokim Plus. Hình thức giao kết trực tuyến về việc đồng ý và tuân thủ nội dung của Điều khoản này giữa Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Bảo Kim (''Baokim'') và bên khởi tạo tài khoản được các bên xác nhận đây là hình thức bằng văn bản, có giá trị pháp lý và ràng buộc các bên phải tuân thủ, thực hiện.

 

Baokim Plus thuộc quyền sở hữu và điều hành của Baokim, là website/ứng dụng giới thiệu và cung cấp Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán  được cung cấp bởi Baokim. Baokim giữ quyền chủ động sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều khoản này tại từng thời điểm, theo tình hình cung cấp Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

 

 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 

Trong Điều khoản này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ viết tắt sẽ được các bên hiểu và định nghĩa như sau:

 

 1. Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán: là dịch vụ trung gian thanh toán được cung cấp bởi Bảo Kim, đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt cho Baokim theo Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 26/GP-NHNN, ngày 01/02/2016, gồm: dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, hỗ trợ chi hộ, dịch vụ ví điện tử;
 2. Dịch Vụ Cổng Thanh Toán Điện Tử: là dịch vụ cung ứng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện việc kết nối giữa Ngưởi Bán và Ngân hàng nhằm hỗ trợ Khách Hàng của Người Bán thực hiện thanh toán trong giao dịch thương mại điện tử, thanh toán hóa đơn và các dịch vụ thanh toán điện tử khác.
 3. Dịch Vụ Hỗ Trợ Thu Hộ: là dịch vụ theo đó Baokim hỗ trợ Người Bán nhận các khoản thanh toán từ Khách Hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Baokim thông qua việc nhận, xử lý, gửi thông điệp dữ liệu điện tử, tính toán kết quả thu hộ và hủy việc thu hộ để quyết toán với Người Bán và các bên liên quan;
 4. Tài Khoản: là tài khoản trực tuyến, được Người Bán điền đúng, đủ các trường thông tin có sẵn, hoàn thành các bước tạo tài khoản và được Baokim hiển thị thông báo đăng ký tài khoản thành công trên Baokim Plus;
 5. Người Bán: là (các) cá nhân, tổ chức (doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể) cung cấp/bán Sản Phẩm và chấp nhận thanh toán thông qua Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán của Baokim;
 6. Sản Phẩm: là hàng hóa, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, được cung cấp/bán bởi Người Bán;
 7. Khách Hàng: là cá nhân hoặc/và tổ chức đặt mua hoặc/và thanh toán tiền mua Sản Phẩm cho Người Bán hoặc/và có giao dịch/nghĩa vụ thanh toán cho Người Bán theo quy định tại hợp đồng/thỏa thuận với Người Bán thông qua Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán;
 8. Payment Link: là một tính năng trên Baokim Plus, theo đó Người Bán có thể tạo yêu cầu thanh toán cho Sản Phẩm, gửi link thanh toán đã tạo cho Khách Hàng và Khách Hàng thực hiện thanh toán theo các phương thức được hiển thị tại link thanh toán đó;
 9. Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể;
 10. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân;
 11. Xử lý Dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan;
 12. Chủ thể Dữ liệu cá nhân: là cá nhân được Dữ liệu cá nhân phản ảnh, gồm: Người sử dụng hoặc Khách hàng;

 

 1. TÀI KHOẢN VÀ BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

 

  1. Tài Khoản

 

 

  1. Hồ sơ mở Tài Khoản của Người Bán

 

 

  1. Biểu phí dịch vụ

 

BIỂU PHÍ TIÊU CHUẨN

Ghi chú

I. Dịch vụ Cổng thanh toán điện tử

Tùy từng Người Bán và  lĩnh vực kinh doanh của Người Bán, Baokim có thể điều chỉnh mức phí và chính sách khác so với biểu phí này nhưng đảm bảo không cao hơn mức phí được quy định tại Biểu phí dịch vụ này.

 

(*) Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT

Phương thức thanh toán

Phí dịch vụ (*)

Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa

1,1% giá trị giao dịch + 1.100 VNĐ

Thanh toán bằng thẻ Quốc tế phát hành tại Việt Nam

2,5% giá trị giao dịch + 2.500 VNĐ

Thanh toán bằng Qrcode

0,88% giá trị giao dịch

Thanh toán bằng Ví Momo

1,7% giá trị giao dịch

Thanh toán bằng Ví ViettelPay

1,2% giá trị giao dịch

II. Dịch vụ hỗ trợ thu hộ

Phương thức hỗ trợ thu hộ

Phí dịch vụ (*)

Chuyển khoản qua Mã thu hộ (VA)

5.500 VNĐ/giao dịch

III. Dịch vụ hỗ trợ chi hộ

Phương thức hỗ trợ chi hộ

Phí dịch vụ (*)

Chuyển tiền nhanh 247

7.700 VNĐ/giao dịch

 

 

 1. THỎA THUẬN VỚI NGƯỜI BÁN

 

 

  1. Tích hợp hệ thống thanh toán giữa Baokim và Người Bán

 

      Người Bán cung cấp thông tin website/app của Người Bán đăng ký tích hợp với hệ thống thanh toán của Baokim (''Website Đăng Ký''), Baokim cung cấp (các) đoạn mã html hiển thị (các) nút thanh toán của Baokim để Người Bán gắn vào từng Sản Phẩm được đăng tải trên Website Đăng Ký. Tuỳ thuộc vào mong muốn và quyết định của mình, Người Bán có thể điều chỉnh (các) đoạn mã html (nhưng không được làm thay đổi nội dung hiển thị gốc của Baokim) rồi đặt (nhúng) thủ công hoặc lập trình để đặt (nhúng) tự động (các) nút thanh toán của Baokim vào từng Sản Phẩm được đăng tải trên Website Đăng Ký.

 

  1. Cam kết của Người Bán

 

 1. Tự đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã cung cấp/khai báo trước, trong và sau quá trình thực hiện/sử dụng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán. Baokim được miễn mọi vấn đề/trách nhiệm với Người Bán, Khách Hàng, bên thứ ba và cơ quan quản lý nhà nước về thông tin mà Người Bán đã cung cấp trước/tại/trong/sau thời gian Người Bán sử dụng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán.
 2. Không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc/và bất kỳ hình thức nào khác dù là cố ý hoặc vô ý can thiệp vào hệ thống hoặc/và làm thay đổi cấu trúc dữ liệu/hệ thống của Baokim Plus. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hoặc cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp, phá hoại, hoặc xâm hại cấu trúc dữ liệu/hệ thống Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán/ Baokim Plus của Người Bán đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều khoản này/Hợp đồng đã ký kết (nếu có) và quy định của pháp luật có liên quan.
 3. Tuân thủ đúng và đủ quy định của pháp luật về/liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, Sản Phẩm, giao dịch thanh toán của mình trong suốt thời gian sử dụng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán do Baokim cung cấp và chịu mọi trách nhiệm độc lập trước pháp luật, Baokim, Khách Hàng và Bên thứ ba (nếu có) về sự tuân thủ của mình.
 4. Không yêu cầu Khách Hàng cung cấp các thông tin tài chính cá nhân như tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, mật khẩu đăng nhập tài khoản thanh toán và các thông tin khác liên quan đến thông tin/tài khoản thanh toán.
 5. Không yêu cầu Khách Hàng trả thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào khi Khách Hàng lựa chọn thanh toán thông qua Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán.
 6. Giá trị thanh toán mà Khách Hàng thanh toán đã bao gồm đúng và đủ các loại phí liên quan (cước vận chuyển, phí dịch vụ…) (nếu có) và thuế theo quy định của pháp luật.
 7. Cung cấp và công khai cho Khách Hàng chính sách đổi/trả và bảo hành Sản Phẩm một cách rõ ràng và hợp lý trước/tại thời điểm Khách Hàng thực hiện thanh toán. Ngay lập tức cung cấp cho Baokim nội dung các chính sách đó khi nhận được yêu cầu bằng văn bản/email và có trách nhiệm thông báo cho Khách Hàng và Baokim trong thời hạn 03 (ba) ngày trước khi có thay đổi hoặc cập nhật (nếu có).
 8. Trong trường hợp Người Bán không phát sinh giao dịch qua Baokim theo quy định tại Điều khoản này và/hoặc hợp đồng trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch cuối cùng thì Người Bán đồng ý cung cấp thông tin//tài liệu/giấy tờ nhận biết khách hàng theo yêu cầu của Baokim theo quy định nội bộ của Baokim trước khi Người Bán được sử dụng lại Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán theo quy định tại Điều khoản này và/hoặc hợp đồng.
 9. Cung cấp thông tin/tài liệu/giấy tờ/tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn các giấy phép, chứng từ giao dịch, hợp đồng ký với Khách Hàng để chứng minh mục đích sử dụng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán theo yêu cầu của Baokim ngay khi Baokim gửi thông báo qua email của Người Bán khi Baokim thực hiện thủ tục nhận biết, xác minh thông tin của Người Bán theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền và/hoặc Quy định nội bộ phòng, chống rửa tiền của Baokim hoặc/và thông báo của Ngân hàng Nhà nước (đoàn thanh tra, vụ thanh toán ...) hoặc/và giải quyết khiếu nại/tra soát giao dịch theo yêu cầu của Đối tác của Bảo Kim, Khách Hàng. Nếu Baokim bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do Người Bán vi phạm cam kết tại điều này thì Người Bán sẽ chịu trách nhiệm trả tiền phạt và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế xảy ra cho Baokim (nếu có).

 

  1. Quyền và trách nhiệm của Baokim

 

 

  1. Trách nhiệm của Người Bán

 

 

  1. Chính sách hoàn trả, đòi bồi hoàn

 

  1. Hoàn trả:
 1. Việc hoàn trả được thực hiện dựa trên giao dịch gốc và số tiền hoàn trả không được vượt quá tổng số tiền giao dịch gốc.
 2. Người Bán có quyền yêu cầu Baokim thực hiện việc hoàn trả cho Khách Hàng bằng cách gửi yêu cầu trên công cụ quản lý giao dịch hoặc email. Để thực hiện việc hoàn trả tiền cho Khách Hàng, Baokim sẽ khấu trừ số tiền trả lại vào khoản thanh toán tiếp theo hoặc yêu cầu Người Bán chuyển khoản số tiền cần hoàn trả cho Baokim.
  1. Đòi bồi hoàn:

-   Baokim có quyền tạm hoãn, từ chối thanh toán hoặc thu hồi một phần, toàn bộ giao dịch đã thanh toán cho Người BánT trong các trường hợp:

-     Quyền đòi bồi hoàn của Baokim có thể kéo dài và giữ nguyên giá trị ràng buộc baokim tuân thủ và thực hiện ngay cả khi hợp đồng giữa Baokim và Người Bán đã chấm dứt hiệu lực.

Trong trường hợp Baokim nghi ngờ giao dịch của Người Bán là gian lận, giả mạo thì Baokim có quyền tạm ngừng thanh toán giá trị của giao dịch bị nghi ngờ gian lận, giả mạo trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc và yêu cầu Người Bán cung cấp đầy đủ chứng từ theo quy định.

 

  1. Lỗi và sự cố

 

  1. Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/chính xác:

Người Bán có thể kiểm tra lịch sử giao dịch trên Tài Khoản của mình vào bất kỳ thời gian nào bằng cách đăng nhập vào Tài Khoản của Người Bán và truy cập mục “Lịch sử giao dịch”. Nếu Người Bán có lý do để cho rằng Tài Khoản của Người Bán đang phát sinh một trong các trường hợp như dưới đây:

Khi phát hiện một trong các trường hợp được quy định tại mục 6.1 nêu trên, Người Bán ngay lập thức (và muộn nhất không quá 24 (hai mươi tư) giờ kể từ thời điểm phát hiện ra lỗi/sự cố) thông báo cho Baokim theo một trong những hình thức như dưới đây:

Baokim gửi thông báo kết quả xử lý trong vòng 7 (bảy) ngày sau ngày Baokim nhận được thông báo của Người Bán (hoặc 20 (hai mươi) ngày ho các Giao dịch đã hoàn thành và Baokim cần phải xác thực thông tin với các bên liên quan). Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, Baokim có thể sẽ cần 90 (chín mươi) ngày để xác minh, làm rõ các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam.

 

  1. Các hoạt động bị giới hạn

 

  1. Các Sản Phẩm không được sử dụng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán

Người Bán không được sử dụng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán để thanh toán cho các Sản Phẩm (*) được quy định như dưới đây:

 

Dịch vụ đầu tư và tín dụng

Môi giới chứng khoán; dịch vụ tư vấn cho vay thế chấp; tư vấn tín dụng

Dịch vụ pháp lý và tiền tệ

Chuyển tiền, séc đổi tiền mặt, chuyển tiền điện tử, quy đổi ngoại tệ, phiếu bảo lãnh.

Tiền ảo

Quy đổi tiền ảo (ví dụ: Bitcoin) thành tiền hoặc được bán lại/trao đổi thành các loại Sản phẩm vật chất, Sản phẩm/dịch vụ công nghệ số, hoặc được trao đổi thành các loại Sản phẩm vật chất.

Tài sản trí tuệ hoặc sự xâm phạm quyền sở hữu tài sản

Bán, phân phối, hoặc sử dụng âm nhạc, phim ảnh, phần mềm, hoặc các tài liệu được cấp phép mà không có sự cho phép của tác giả; bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ mà trực tiếp vi phạm hoặc tạo điều kiện xâm phạm nhãn hiệu, bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, hoặc các quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào; sử dụng tên hoặc logo của Baokim bao gồm cả việc sử dụng thương hiệu hoặc các nhãn hiệu dịch vụ mà không được sự đồng ý của Baokim theo quy định trong hợp đồng ký kết giữa hai bên hoặc dưới bất kỳ hình thức nào gây bất lợi cho Baokim.

Sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quy định của pháp luật.

Bán lại các thương hiệu, thiết kế của các sản phẩm/dịch vụ một cách trái phép hoặc không được sự đồng ý của tác giả; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được nhập khẩu/xuất khẩu trái phép.

Cờ bạc

Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác; Ma túy các loại; Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo súng; hóa chất tại bảng 1 (theo công ước quốc tế); các loại pháo.

Sách báo, tranh ảnh người lớn

Sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách.

Thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm

Các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử dụng.

Đồ chơi trẻ em

Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử chưa được cấp phép theo quy định của pháp luật Việt Nam)

Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Sản phẩm, vật liệu xây dựng

Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amfibole

Dịch vụ cấm kinh doanh

Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức

Sản phẩm/hàng hóa khác

Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người

Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam

Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam

Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường

Khoáng sản đặc biệt, độc hại

Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái

Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái

(*) Sản phẩm được liệt kê tại bảng thông tin trên có thể chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. Người Bán có trách nhiệm tự tìm hiểu, cập nhật thông tin các Sản phẩm cấm theo quy định của pháp luật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam

 

  1. Người Bán sẽ không được thực hiện bất kỳ một hành vi nào được quy định như dưới đây:

Người Bán sẽ không thực hiện được lệnh rút tiền hoặc phải chờ thời gian xử lý lâu hơn với quy định  khi xảy ra một số trường hợp dưới đây:

 

 

 1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

 1. Điều khoản chung

 

  1. Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này là một phần không thể tách rời với (các) hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản, điều kiện được xác lập giữa Chủ thể Dữ liệu cá nhân và Baokim, đồng thời là thông báo xử lý dữ liệu được Baokim gửi tới Chủ thể Dữ liệu cá nhân.
  2. Bằng việc đăng ký sử dụng, tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ của Baokim, giao kết hợp đồng và/hoặc đồng ý cho Baokim Xử lý Dữ liệu cá nhân, Chủ thể Dữ liệu cá nhân đồng ý đã đọc hiểu và chấp nhận toàn bộ và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào đối với các nội dung được đề cập tại Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này và các thay đổi (nếu có) trong từng thời kỳ.
  3. Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này có thể được Baokim cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong từng thời kỳ và được Baokim đăng tải trên website: https://plus.baokim.vn và/hoặc thông báo đến Chủ thể Dữ liệu cá nhân thông qua các phương tiện phù hợp khác của Baokim.

 

 1. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý

 

Để cung cấp Dịch Vụ cho Chủ thể Dữ liệu cá nhân, Baokim sẽ thu thập các loại Dữ liệu cá nhân như dưới đây:

 

 1. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

 

Dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu cá nhân mà Baokim xử lý được sử dụng cho những mục đích được quy định như dưới đây:

 

 1. Tổ chức, cá nhân được tiếp cận với thông tin cá nhân

 

Baokim có thể cung cấp hoặc nhận Dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu cá nhân với/từ một trong (các) bên được quy định như dưới đây:

Các tổ chức/cá nhân/ngân hàng hợp tác với Baokim để cung cấp Dịch Vụ;

 

 1.  Phương thức xử lý dữ liệu cá nhân

 

Baokim thực hiện Xử lý Dữ liệu cá nhân bằng tự động, thủ công hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Baokim thu thập Dữ liệu cá nhân theo một trong các hình thức sau:

 

 1. Thời gian bắt đầu, kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân

 

Baokim bắt đầu Xử lý Dữ liệu cá nhân kể từ thời điểm Chủ thể Dữ liệu cá nhân xác nhận đồng ý cho Baokim Xử lý Dữ liệu cá nhân cho đến khi Baokim nhận được yêu cầu bằng văn bản hoặc điện tử về việc: rút lại sự đồng ý hoặc xóa Dữ liệu cá nhân hoặc xóa tài khoản từ Chủ thể Dữ liệu cá nhân, ngoại trừ trường hợp không được xóa Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

 

 1. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra

 

Hoạt động Xử lý Dữ liệu cá nhân luôn tiềm ẩn rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp với mục đích. Baokim luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ Dữ liệu cá nhân và cam kết áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành và cập nhật các quy trình, biện pháp kỹ thuật tối ưu nhất để đảm bảo an toàn trong việc Xử lý Dữ liệu cá nhân, nỗ lực tối đa phòng ngừa rủi ro và hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ thể Dữ liệu cá nhân.

 

 1. Lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân

 

 

 1. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu cá nhân

 

  1. Quyền của Chủ thể Dữ liệu cá nhân:

Baokim tôn trọng và đảm bảo các quyền của Chủ thể Dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân của mình, gồm:

 

 1. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

 

Nhằm thực hiện các mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân tại Mục 3 Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này, Baokim có thể cung cấp/chuyển Dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba liên quan của Baokim và các bên thứ ba này có thể có trụ sở tại Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam. Khi thực hiện chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, Baokim sẽ yêu cầu bên thứ ba tiếp nhận đảm bảo an toàn, bảo mật đối với Dữ liệu cá nhân được cung cấp/chuyển giao. Baokim cam kết bảo đảm an toàn cho Dữ liệu cá nhân được chuyển ra nước ngoài, tuân thủ quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Nghị định bảo vệ Dữ liệu cá nhân.

 

 1. Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân

 

  1. Chủ thể Dữ liệu cá nhân xác nhận rằng, bằng việc chấp nhận Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này, Chủ thể Dữ liệu cá nhân đã được Baokim thông báo, đã biết và đồng ý với toàn bộ các nội dung cần được thông báo theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Nghị định bảo vệ Dữ liệu cá nhân trước khi Baokim Xử lý Dữ liệu cá nhân.
  2. Chủ thể Dữ liệu cá nhân đồng ý rằng Baokim không cần thực hiện thông báo lại cho Chủ thể Dữ liệu cá nhân trước khi Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình.

 

 1. Đia chỉ của đơn vị xử lý dữ liệu cá nhân
 1. Thỏa thuận khác

 

  1. Chủ thể Dữ liệu cá nhân có thể xem, cập nhật, điều chỉnh, thay đổi Dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng Thông tin tài khoản tại website/app của Baokim hoặc gửi yêu cầu trực tiếp qua kênh hotline được đăng tải trên website/app. Tuy nhiên, vì mục đích bảo mật, Chủ thể Dữ liệu cá nhân có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc phải xác thực danh tính của mình và Baokim sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận;
  2. Khi Chủ thể Dữ liệu cá nhân muốn truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình mà Baokim đang xử lý, hoặc khi Chủ thể Dữ liệu cá nhân cho rằng dữ liệu cá nhân do Baokim nắm giữ là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc không cập nhật, Khách hàng có thể gửi yêu cầu bằng văn bản để truy cập, chỉnh sửa, cập nhật thông qua Hình thức khiếu nại được Baokim đăng tải tại website https://plus.baokim.vn/quy-dinh-ve-giai-quyet-khieu-nai tại từng thời điểm;
  3. Trong trường hợp Chủ thể Dữ liệu cá nhân chỉ đồng ý một phần nội dung của Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này, hoặc rút lại sự đồng ý, hoặc yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các Dữ liệu cá nhân làm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp Dịch Vụ của Baokim, tuỳ thuộc mức độ ảnh hưởng, Baokim có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ cho Chủ thể Dữ liệu cá nhân và được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm đối với Chủ thể Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh. Các hành vi được thực hiện bởi Chủ thể Dữ liệu cá nhân theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Chủ thể Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Chủ thể Dữ liệu cá nhân và Baokim.
  4. Không ảnh hưởng đến những điều trên, Chủ thể Dữ liệu cá nhân đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ sự rút lại sự đồng ý nào của Chủ thể Dữ liệu cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến việc Xử lý Dữ liệu cá nhân trước đây theo sự đồng ý mà Chủ thể Dữ liệu cá nhân đã có với Baokim.
  5. Nhằm đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của Chủ thể Dữ liệu cá nhân, quyền hạn và trách nhiệm của Baokim, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này sẽ được Baokim thực hiện khi có đủ cơ sở xác thực Chủ thể Dữ liệu cá nhân/người được ủy quyền bởi Chủ thể Dữ liệu cá nhân, tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ liên quan và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu và các quy định khác có liên quan.

Bằng nỗ lực hợp lý, Baokim sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Chủ thể Dữ liệu cá nhân trong thời gian phù hợp với quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Nghị định bảo vệ Dữ liệu cá nhân.

 

 1. BẤT KHẢ KHÁNG

 

 

 1. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

  1. Thời hạn Khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại

 

Khách Hàng gửi đề nghị tra soát, khiếu nại cho Baokim trong 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.

 

  1. Khiếu nại hợp lệ

 

Khiếu nại của Khách Hàng được coi là hợp lệ và được Baokim đồng tiếp nhận khiếu nại, nếu có đủ các điều kiện như dưới đây:

  1. Khách Hàng gửi đề nghị tra soát, khiếu nại cho Baokim trong thời hạn Khách Hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại được quy định tại mục 1 nêu trên;
  2. Khách Hàng cung cấp đúng và đủ bản chụp thông tin đơn hàng hoặc/và các tài liệu chứng minh cho giao dịch mua bán hàng hóa, thanh toán;
  3. Khách Hàng đã điền thông tin khiếu nại theo mẫu giấy đề nghị tra soát, khiếu nại của Baokim và gửi biểu mẫu có đủ thông tin và chữ ký của Khách Hàng cho Baokim;
  4. Giao dịch thanh toán mà Khách Hàng khiếu nại chưa bị/được khiếu nại trước đó. Baokim từ chối tiếp nhận các khiếu nại có giao dịch thanh toán đã từng bị Khách Hàng khiếu nại trước đó hoặc/và đang được xử lý/đã bị từ chối hoặc/đã giải quyết;

 

  1. Tiếp nhận tra soát, khiếu nại
 1. Hình thức khiếu nại

Khi phát sinh khiếu nại, Khách Hàng gửi khiếu nại cho Baokim qua một trong những hình thức dưới đây:

 1. Xem xét và tiếp nhận khiếu nại

 

  1. Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại

 

Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày Baokim tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của Khách Hàng theo một trong các hình thức khiếu nại được quy định tại mục 3(a) nêu trên.

 

  1. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại

 

 1. Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Khách Hàng, Baokim thực hiện bồi hoàn tổn thất cho Khách Hàng theo thoả thuận với Khách Hàng và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đối với nhưng tổn thất phát sinh không do lỗi của Khách Hàng và/hoặc không thuộc sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều khoản này hoặc theo thoả thuận giữa Baokim và Khách Hàng/Người Bán.
 2. Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại theo quy định tại mục 5 nêu trên mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, Baokim trao đổi và thoả thuận với Khách Hàng và Người Bán về phương án xử lý.
 3. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Baokim thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán), đồng thời thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Baokim thoả thuận với Khách Hàng và Người Bán về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.
 4. Trường hợp Baokim, Khách Hàng và Người Bán không thoả thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

 1. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Baokim Plus. Baokim thực hiện quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều khoản này bằng cách đăng tải nội dung điều chỉnh/ sửa đổi/ bổ sung lên Baokim Plus, Điều khoản sử dụng điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 2 (hai) được đăng tải trên Baokim Plus, Người Bán tiếp tục truy cập vào Baokim Plus hoặc/và sử dụng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung của Điều khoản sử dụng điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung được đăng tải, đồng nghĩa với việc Người Bán đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.

 

 1. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT