Tôi sẽ thiết kế logo hiện đại cho doanh nghiệp hay thương hiệu của bạn

Mã sản phẩm: thietkelogo2

200,000 đ

Dịch vụ thiết kế Logo Doanh nghiệp hiện đại

Chọn số lượng:
Chi tiết sản phẩm

<p>Xin ch&agrave;o,</p> <p>T&ocirc;i l&agrave; một nh&agrave; thiết kế đồ họa chuy&ecirc;n nghiệp với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực n&agrave;y.&nbsp;<br /> Ch&agrave;o mừng bạn đến với dịch vụ thiết kế Logo Doanh nghiệp hiện đại</p> <p>T&ocirc;i c&oacute; thể thiết kế<br /> Logo Hiện đại, Chuy&ecirc;n nghiệp, Đơn giản, Sạch sẽ v&agrave; Độc đ&aacute;o cho T&ecirc;n, C&ocirc;ng ty, Trang web hoặc Thương hiệu của bạn.</p> <p>&nbsp;Trong g&oacute;i cơ bản n&agrave;y, bạn sẽ nhận được:</p> <p>✔ 1280x1280px &nbsp;PNG + nền trong suốt</p> <p>✔ 1280x1280px &nbsp;JPG + nền đặc</p> <p>✔ 2 lần sửa đổi</p> <p>✔ M&ocirc; h&igrave;nh 3D</p> <p>✔ 3 ng&agrave;y giao h&agrave;ng hoặc sớm hơn</p> <p>&nbsp;G&oacute;i ti&ecirc;u chuẩn</p> <p>✔ 2 phi&ecirc;n bản (chọn một phi&ecirc;n bản cho phi&ecirc;n bản cuối c&ugrave;ng)<br /> ✔ Định dạng vectơ (AI, EPS, PDF)<br /> ✔ Định dạng nguồn c&oacute; thể chỉnh sửa (AI, PSD)<br /> ✔ Định dạng JPG &amp; PNG trong suốt (3000pixels)<br /> ✔ Xem trước m&ocirc; h&igrave;nh 3D sang trọng cho phi&ecirc;n bản cuối c&ugrave;ng<br /> ✔ Kh&ocirc;ng giới hạn số lần sửa đổi cho phi&ecirc;n bản cuối c&ugrave;ng</p> <p>&nbsp;G&oacute;i cao cấp</p> <p>✔ Tất cả t&iacute;nh năng của g&oacute;i ti&ecirc;u chuẩn<br /> ✔ Văn ph&ograve;ng phẩm (danh thiếp, b&igrave;a thư v&agrave; phong b&igrave;)<br /> ✔ Bộ truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội (Ảnh b&igrave;a cho Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, youtube)</p> <p>&nbsp;Tại sao lại chọn t&ocirc;i?</p> <p>&nbsp;✓ Chuy&ecirc;n gia về thiết kế đồ họa.</p> <p>&nbsp;✓ L&agrave;m việc s&aacute;ng tạo</p> <p>&nbsp;✓ Kiểu d&aacute;ng tuyệt vời đa dạng</p> <p>&nbsp;✓ Thiết kế độc đ&aacute;o, nguy&ecirc;n bản &amp; t&ugrave;y chỉnh</p> <p>&nbsp;✓ Thiết kế vector chất lượng cao</p> <p>&nbsp;✓ Đảm bảo giao h&agrave;ng đ&uacute;ng thời gian</p> <p>&nbsp;✓ Lu&ocirc;n trực tuyến để được hỗ trợ của bạn</p> <p>&nbsp;✓ Giao h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng</p>